Algemene Internet Voorwaarden
Ook op het gebruik van deze Internetsite zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze Internetsite:

 

Vertrouwelijk
De gegevens die wij van uw bedrijf en onze contactpersoon bij uw bedrijf verkrijgen via het gebruik van onze Internetsite behandelen wij vertrouwelijk. Het gaat daarbij onder meer om de volgende gegevens:
- de gegevens die u heeft opgegeven over uzelf en uw organisatie;
- uw gebruik van onze Internetsite.
Wij leggen de gegevens die u over uw bedrijf en uw organisatie aan ons verstrekt heeft in een bestand vast. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Het bestand wordt voorts gebruikt voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf. Voorts maken wij gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak onze Internetsite wordt bezocht, via welke links dat gebeurt, etc. Wij wijzen u er op dat het niet te voorkomen is dat derden, bijvoorbeeld de frequentie waarmee u onze Internetsite bezoekt, op naam kunnen registreren.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Indien u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere klanten van belang zou kunnen zijn, geeft u ons daarmee het recht dat bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor gegevens omtrent uw bedrijf. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Internetsite, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

 

Veiligheid
De gegevens die u opgeeft bij registratie worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. Wij laten dagelijks een viruscheck uitvoeren, teneinde zoveel mogelijk te waarborgen dat onze Internetsite virusvrij is en blijft. Wij kunnen de virusvrijheid van onze Internetsite echter niet garanderen.

 

Algemeen
Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze Internetsite wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan. De hardcopy versie van onze algemene leveringsvoorwaarden voorwaarden en prijslijsten zoals geldend op het moment van uw eventuele bestelling zijn dan ook bindend. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en gedurende de vermelde actieperiode. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u er enige actie op baseert. Bepaalde verwijzigingen op onze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover wij geen controle hebben. Ook hiervoor dragen wij geen verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u Vos Banket en diens medewerkers niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade samenhangend met deze website. Alle rechten zijn voorbehouden. U kunt ons helpen fouten te corrigeren door ons een e-mail te sturen met uw bevindingen. Voor opmerkingen en vragen over deze pagina kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.